ประกาศ


แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

คู่มือสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
   คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
   คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนูสง
เอกสารและแบบฟอร์ม
   แบบ นร.01, นร.02
วิดีทัศน์สอนใช้งานระบบสารสนเทศ
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
   วีดิทัศน์สอนการใช้งานผู้ดูแลระบบ

วีดิทัศน์ระบบสารสนเทศ

Youtube Channel : Inforvation Thailand